Dalam Laut Boleh Diajuk, Dalam Hati Siapa Tahu : Pelaku atau Korban Siapa yang Salah?