Inilah Calon Pengganti Anwar Usman Sebagai Ketua MK

Aturan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK

Untuk mengetahui siapa yang berhak menjadi Ketua atau Wakil Ketua MK dan  bagaimana tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK, maka harus merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), yaitu PMK No. 3/2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK menurut PMK No. 3/2012 adalah, sebagai berikut :

  • Pemilihan diselenggarakan dalam Rapat Pleno Hakim 
  • Rapat Pleno dihadiri paling sedikit tujuh Hakim
  • Jika rapat Pleno tidak mencapai kuorum, maka rapat ditunda paling lama dua jam
  • Apabila setelah ditunda tetap tidak kuorum, rapat dilanjutkan untuk mengambil keputusan tanpa memenuhi kuorum
  • Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilangsungkan terpisah
  • Pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara

Yang berhak menjadi calon Ketua dan Wakil Ketua MK menurut PMK No. 3/2012 adalah, sebagai berikut :

  • Ketua dan Wakil Ketua MK yang telah terpilih pada masa jabatan sebelumnya, dapat dipilih kembali sebagai Ketua dan Wakil Ketua untuk satu kali masa jabatan (Pasal 2 Ayat (2) PMK No. 3/2012)
  • Setiap Hakim berhak dipilih dan memilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK (Pasal 2 Ayat (3) PMK No. 3/2012)

Berikut nama kesembilan Hakim MK yang berhak menjadi Ketua dan Wakil Ketua MK, yaitu Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams,Suhartoyo, Manahan P Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh